O nás

Jsme strojírenský podnik zabývající se vývojem, výrobou, prodejem a servisem dílů, krytů, svařenců nebo rámů strojů, montážních celků z tenkých plechů a jednoúčelových strojů.

Firemní filosofie

Naše vize

Být pro naše zákazníky tím nejlepším dodavatelem a partnerem, který dokáže řešit ty nejsložitější úkoly z oblasti zpracování tenkých plechů a příbuzných odvětví.

Firemní poslání

Pomáháme našim zákazníkům dosahovat úspěchu v jejich každodenní činnosti, hlavně ve vývoji a výrobě jejich produktů, kde díky našim znalostem, schopnostem a zkušenostem získávají ta nejlepší možná řešení.
Prostřednictvím služby našim zákazníkům umožňujeme dosahování úspěchů i našim zaměstnancům.
Chováme se ohleduplně ke svému okolí.

Jaké ctíme hodnoty a principy

Každý z našich zákazníků má právo na bezchybný produkt.
Bez našich zákazníků nemá naše existence smysl.
Naše práce je službou.

Hlavní principy naší práce

Samostatnost, vysoké nasazení, náročnost k sobě i druhým.
Respekt k ostatním – zákazníkům i kolegům.
Šetrnost ve využívání zdrojů – peněz, strojů, energie, lidí.
Ochrana životního prostředí a odstraňování plýtvání.
Neustálé vzdělávání a posilování našich schopností a znalostí.
Přijímání zodpovědnosti.
Spolupráce s okolím.
Poctivost, úcta a pokora.
Aktivní přístup k řešení problémů a hledání nových cest a postupů.
Inovativnost a kreativita.
Používání zdravého rozumu.